Szkoła Promująca Zdrowie

Jesteś tu: » Strona główna » Szkoła Promująca Zdrowie


Dnia 18 XI 2004 r. nasza szkoła uzyskała Certyfikat przynależności
do śląskiej sieci ,,Szkół Promujących Zdrowie”.

 

Dnia 1  czerwca 2009 r. nasza szkoła uzyskała Certyfikat 2. stopnia przynależności do śląskiej sieci ,,Szkół Promujących Zdrowie”.

 

Dnia 4 XI 2011 r. nasza szkoła uzyskała
Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

 
Święta Bożego Narodzenia to czas pielęgnowania tradycji.  
Choć ponoć dziś listów już nikt nie pisze, wydaje się,
że nie dotyczy to świątecznych kartek. Odręcznie wykonane                   
i wypisane  są dla adresatów ogromnym źródłem radości.

W ramach Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila, jak co roku, 
na naszym listopadowym spotkaniu,  członkowie Klubu
pod kierunkiem opiekunów wykonali piękne pocztówki bożonarodzeniowe.
W tym roku przyłączyli się do nas również uczniowie z klas IV-VII,
którzy wykonywali kartki na zajęciach plastyki pod opieką pani M. Pełki.
Wszystkie kartki zostały przekazane dla podopiecznych hospicjum.


Tylko dzięki ludziom o dobrym sercu możemy docierać do tych,
którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej.

Klub Żonkila
czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia – 07.04.2017r. poświęcony był depresji – drugiej najczęściej występującej przyczynie niepełnosprawności i utraty zdrowia oraz głównej przyczynie ponad 128 tys. samobójstw, do których corocznie dochodzi w Europejskim Regionie WHO. Liczba mieszkańców Europejskiego Regionu WHO cierpiących na zaburzenia depresyjne sięga 40 mln.

Depresja jest chorobą charakteryzującą się uporczywym smutkiem i utratą zainteresowania zajęciami, które na ogół sprawiają przyjemność. Towarzyszy temu niemożność wykonywania codziennych czynności przez co najmniej dwa tygodnie. Dodatkowo, u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z następujących objawów: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem, niepokój, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze. 

czytaj więcej

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy w Szkole Radości działalność 
Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila. 19 października odbyło się
pierwsze spotkanie członków klubu, podczas którego ustalono plan działań
na bieżący rok szkolny. Następnie w ramach akcji Pola Nadziei uczniowie
wraz z koordynatorami G. Wojtasińską, J. Żądecką i A. Pawlik posadzili
cebulki żonkili w szkolnym ogrodzie przed szkołą na specjalnie przygotowanym poletku.
Mamy nadzieję, ze nasze roślinki pięknie zakwitną na wiosnę
i przyniosą wszystkim radość.

Klub Żonkila
czytaj więcej

  • Wzrosło zainteresowanie problematyką zdrowia wśród społeczności szkolnej, a tym samym poszerzyła się wiedza na temat prawidłowego odżywiania się, aktywnego spędzania czasu wolnego, higieny osobistej, radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa;
  • Zintegrowano środowisko szkolne, aktywizując wszystkich do działania na rzecz promocji zdrowia;
  • Nawiązano współpracę z wieloma instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia: (Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sosnowcu, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Polski Czerwony Krzyż, Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego, WOŚPR, Hospicjum Domowe św. Tomasza w Sosnowcu, Pracownia Psychoedukacji  „Pro-Vita” w Gliwicach, Centrum Edukacji i Profilaktyki – Stowarzyszenie EPSILON w Bielsku Białej, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,  Straż Miejska w Sosnowcu, PPP w Sosnowcu oraz lekarzami różnych specjalności, szkołami i okolicznymi przedszkolami;
Najważniejsze działania i zmiany, jakie zaszły w szkole w ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie w latach 2004 -2016
czytaj więcej

We wrześniu 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ,,AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ". Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Szkoła przystępując do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od ,,1" do ,,10".

czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |