Szkoła Promująca Zdrowie

Jesteś tu: » Strona główna » Szkoła Promująca Zdrowie


Dnia 18 XI 2004 r. nasza szkoła uzyskała Certyfikat przynależności
do śląskiej sieci ,,Szkół Promujących Zdrowie”.

 

Dnia 1  czerwca 2009 r. nasza szkoła uzyskała Certyfikat 2. stopnia przynależności do śląskiej sieci ,,Szkół Promujących Zdrowie”.

 

Dnia 4 XI 2011 r. nasza szkoła uzyskała
Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

 Światowy Dzień Zdrowia – 07.04.2017r. poświęcony był depresji – drugiej najczęściej występującej przyczynie niepełnosprawności i utraty zdrowia oraz głównej przyczynie ponad 128 tys. samobójstw, do których corocznie dochodzi w Europejskim Regionie WHO. Liczba mieszkańców Europejskiego Regionu WHO cierpiących na zaburzenia depresyjne sięga 40 mln.

Depresja jest chorobą charakteryzującą się uporczywym smutkiem i utratą zainteresowania zajęciami, które na ogół sprawiają przyjemność. Towarzyszy temu niemożność wykonywania codziennych czynności przez co najmniej dwa tygodnie. Dodatkowo, u osób cierpiących na depresję na ogół występują niektóre z następujących objawów: brak energii, zmiana apetytu, problemy ze snem, niepokój, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, nerwowość, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy lub beznadziejności, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze. 

czytaj więcej

W roku szkolnym 2016/2017 kontynuujemy w Szkole Radości działalność 
Szkolnego Klubu Przyjaciół Żonkila. 19 października odbyło się
pierwsze spotkanie członków klubu, podczas którego ustalono plan działań
na bieżący rok szkolny. Następnie w ramach akcji Pola Nadziei uczniowie
wraz z koordynatorami G. Wojtasińską, J. Żądecką i A. Pawlik posadzili
cebulki żonkili w szkolnym ogrodzie przed szkołą na specjalnie przygotowanym poletku.
Mamy nadzieję, ze nasze roślinki pięknie zakwitną na wiosnę
i przyniosą wszystkim radość.

Klub Żonkila
czytaj więcej

  • Wzrosło zainteresowanie problematyką zdrowia wśród społeczności szkolnej, a tym samym poszerzyła się wiedza na temat prawidłowego odżywiania się, aktywnego spędzania czasu wolnego, higieny osobistej, radzenia sobie ze stresem, udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa;
  • Zintegrowano środowisko szkolne, aktywizując wszystkich do działania na rzecz promocji zdrowia;
  • Nawiązano współpracę z wieloma instytucjami zajmującymi się promocją zdrowia: (Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sosnowcu, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Polski Czerwony Krzyż, Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego, WOŚPR, Hospicjum Domowe św. Tomasza w Sosnowcu, Pracownia Psychoedukacji  „Pro-Vita” w Gliwicach, Centrum Edukacji i Profilaktyki – Stowarzyszenie EPSILON w Bielsku Białej, Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,  Straż Miejska w Sosnowcu, PPP w Sosnowcu oraz lekarzami różnych specjalności, szkołami i okolicznymi przedszkolami;
Najważniejsze działania i zmiany, jakie zaszły w szkole w ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie w latach 2004 -2016
czytaj więcej

We wrześniu 2014 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu ,,AKTYWNA SZKOŁA - AKTYWNY UCZEŃ". Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. Szkoła przystępując do konkursu przyjęła na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od ,,1" do ,,10".

czytaj więcej


USTANOWIMY REKORD

Z WIELKĄ ORKIESTRĄ

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!!!

 

                                 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej

                                 Pomocy (WOŚP) przy współpracy z Polską

                                 Radą Resuscytacji oraz szkołami

                                uczestniczącymi w Programie Edukacyjnym

                                 ,,Ratujemy i Uczymy Ratować” (RUR) 


16.10.2013r. o godzinie 12.00 - 174 uczniów naszej szkoły pod opieką nauczycieli ustanawiało wspólnie z Polską Radą Resuscytacji i  Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy  rekord w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy. Odbyło się to w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca.

Nasza szkoła biła rekord!!!
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |