Dla Rodziców

Jesteś tu: » Strona główna » Dla Rodziców


Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian


Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

Informacje dla rodziców
czytaj więcej
  • Informacja dotycząca posiłków

Zgodnie z Zarządzeniem nr 934 Prezydenta Miasta Sosnowca z 19.10.2011r. zgłaszanie nieobecności w celu odliczenia opłaty za posiłki powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 8.00. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie na nr: 32-263-23-71 lub 32-802-03-33.


ZARZĄDZENIE

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej skierowanym do rodziców uczniów klas I, przeprowadzono w dwóch klasach I Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu badanie ankietowe rodziców. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły stopnia przygotowania placówki na przyjęcie pierwszoklasistów (w tym sześciolatków). Odpowiedzi rodziców stanowią wskazówkę, co jeszcze należy poprawić, by szkoła w pełni spełniała oczekiwania rodziców w tym zakresie. W badaniu ankietowym wzięło udział 33 rodziców uczniów klas I.  Po podsumowaniu wypowiedzi rodziców na 11 pytań zawartych w ankiecie wypracowano stanowisko, które przedstawiono Dyrektorowi Szkoły i zamieszczono na stronie MEN.

czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |