Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Jesteś tu: » Strona główna » Kalendarz roku szkolnego 2018/2019L.p

Data

Dzień tygodnia

Wydarzenie

1.

03.09.2018

Poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego


2.

03.09.2018-

22.01.2019

 

I półrocze

3.

06.09.2018

Czwartek

Zebrania z rodzicami/ Posiedzenie RR, wybór zarządu.

4.

11.10.2018

Czwartek

Kosultacje z rodzicami.

5.

12.10.2018

Piątek

Uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej/ Pasowanie pierwszoklasistów.

6.

01.11.2018

Czwartek

Wszystkich świętych – dzień wolny od zajęć.

7.

07-08.11.2018

Środa Czwartek

Zebrania z rodzicami

8.

09.11.2018

Piątek

Uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy Święta Niepodległości.

9.

27.11.2018

28.11.2018

29.11.2018

Poniedziałek Wtorek

Środa

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

10.

Grudzień 2018

 

Wieczór Teatralny

11.

13.12.2018

Czwartek

Konsultacje z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy oraz o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć i ocenie z zachowania.


12.

21.12.2018

Piątek

Uroczysta akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

13.

23.12.2018 – 01.01.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna


14.

18.01.2019

Piątek

Wystawianie ocen śródrocznych

15.

22.01.2019

Wtorek

Konferencja klasyfikacyjna – zakończenie I półrocza + plenarna

16.

23.01.2019 –

22.06.2019

 

II półrocze

17.

23 – 24.01.2019

Środa

Czwartek

Zebrania z rodzicami

18.

11-24.02.2019

 

Ferie zimowe


19.

Termin dostosowany do rekolekcji

Poniedziałek Wtorek

Środa

Próbny egzamin 8 kl. j. polski

Próbny egzamin 8 kl. matematyka

Próbny egzamin 8 kl. j. angielski

20.

06-07.03.2019

Środa

Czwartek

Zebrania z rodzicami

21.

15.03.2019

Piątek

Dzień otwarty Szkoły Radości

22.

04.04.2019

Czwartek

Konsultacje z rodzicami

23.

15.04.2019

16.04.2019

17.04.2019

Poniedziałek Wtorek

Środa

Egzamin 8 kl. j. polski

Egzamin 8 kl. matematyka

Egzamin 8 kl. j. angielski

.

24.

18-23.04.2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna


25.

30.04.2019

Wtorek

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26.

01.05.2019

Środa

Święto pracy – dzień wolny

27.

03.05.2019

Piątek

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny

28.

08-09.05.2019

Środa

Czwartek

Zebrania z rodzicami, informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną, pisemna, zwrotna do wychowawcy klasy oraz o przewidywanych pozostałych ocenach z zajęć i ocenie z zachowania


29.

Maj 2019

 

Festyn Szkolny

30.

07.06.2018

Piątek

Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych

31.

17.06.2019

Poniedziałek

Konferencja klasyfikacyjna

32.

20.06.2019

Czwartek

Boże Ciało – dzień wolny

33.

21.06.2019

Piątek

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.


34.

25.06.2019

Wtorek

Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019

35.

22.06.2019-

31.08.2019

 

Wakacje letnie