WYGRALIŚMY TELEWIZOR!!!

Jesteś tu: » Strona główna » WYGRALIŚMY TELEWIZOR!!!

WYGRALIŚMY TELEWIZOR!!!

W dniach 14.01.2013 do 25.03.2013, zintegrowana i „szerokopasmowa” społeczność naszej Szkoły Radości realizowała różnorodne działania w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.

W realizację zaplanowanych zadań zaangażowaliśmy i powiązaliśmy w jedną wielką „lokalną sieć” różne organizacje szkolne. Uczniowie wszystkich klas (łącznie z oddziałami przedszkolnymi),
Samorząd Uczniowski z opiekunami, nauczyciele wychowawcy, zespół nauczycieli realizujących
projekt „Bezpieczna Szkoła”, kółko dziennikarskie, Dyrekcja oraz Rodzice przyczynili się do tego,
że udało się wykonać ponad 100% normy. Organizatorem akcji była pani Agnieszka Zaręba - Furgol.


Nasze inicjatywy zostały docenione przez jury DBI
Laughing wygraliśmy Laughing


TELEWIZOR SMART TV

.