Ekoszkoły

Jesteś tu: » Strona główna » Ekoszkoły

Ekoszkoły

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Ekoszkoły polegającej na zbiórce zużytych telefonów komórkowych organizowanej przez polskie przedsiębiorstwo Greenfone Sp.z o.o. zajmujące się recyklingiem telefonów komórkowych. Partnerem akcji Ekoszkoły jest firma Orange Polska - operator telekomunikacyjny. Dzięki akcji stare telefony komórkowe zyskują drugie życie lub są utylizowane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny, a uczniowie uczą się, jak chronić środowisko naturalne.

            Zebrane telefony, które mogłyby trafić na wysypiska śmieci lub do spalarni są segregowane na:
- nadal działające , które mogą zostać odnowione i ponownie wykorzystane,
- uszkodzone, połamane lub za stare, które są poddawane ekologicznemu recyklingowi. Zawierają one ważne surowce naturalne i elementy, które można odzyskać.
           Odnowione telefony komórkowe z Polski trafiają do najbiedniejszych krajów świata, jako oferta taniej technologii telekomunikacyjnej. Dzięki temu użytkownicy w krajach słabiej rozwiniętych mogą korzystać z dobrodziejstw nowoczesnej, mobilnej technologii telekomunikacyjnej.
           Korzyści wynikające z przystąpienia do Akcji mają kilka wymiarów:
-  ekonomiczny - w postaci nagród dla szkoły, (sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki). -  ekologiczny -  pozwalający poprzez ponowne wykorzystanie i recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego
-   edukacyjny - mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii.

                                                                       Zbiórkę rozpoczynamy 24 listopada 2014 roku.
                                            Stare telefony wraz z wypełnioną przez rodzica ulotką należy oddać
                                                                      do koordynatora akcji  p. Barbary Urbanowskiej
                                                                          (ulotki będą dostępne u wychowawców klas).


Zapraszamy do udziału w akcji.