Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Jesteś tu: » Strona główna » Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

W piątek 27 marca 2015 r. w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i zaświadczeń Laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Szkół Podstawowych. Nagrody i stosowne listy wręczała poseł i była minister Edukacji p. Krystyna Szumilas oraz Śląski Kurator Oświaty p. Stanisław Faber.
Laureaci konkursów oraz dyrektorzy szkół otrzymali listy gratulacyjne JM Rektora UŚ. W gali uczestniczył prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - prof. zw. dr hab. Adam Idziak.

Wszyscy uczestnicy mieli także okazję posłuchać pasjonującego wykładu pt. „Tajemnica człowieka z lodowca”, o życiu człowieka sprzed ponad 5000 lat, którego szczątki zostały znalezione na początku lat dziewięćdziesiątych. Wykład wygłosił dr Andrzej Boczarowski z Katedry Geografii Fizycznej UŚ.

Jeszcze raz wielkie gratulacje dla Emilki oraz pozosta
łych laureatów konkursu!!!

Zapraszamy na fotorelację z uroczystości: http://www.kuratorium.katowice.pl/?page=EventPage&eventId=546