Dni Ziemi 2016

Jesteś tu: » Strona główna » Dni Ziemi 2016

Dni Ziemi 2016HARMONOGRAM OBCHODÓW DNI ZIEMI


Niżej informacje o konkursach miejskich
organizowanych przez naszą szkołę.


Informacje o poniższych konkursach można pobrać w zakładce KONKURSY (na samym dole)


Konkurs na prezentację multimedialną:

"Moja szkoła z naturą w tle".

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI sosnowieckich szkół podstawowych;
 2. Celem konkursu jest:
 • zapoznanie uczniów z przyrodą najbliższego otoczenia;
 • pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji, uczenie umiejętności selekcji      i analizy;
 • podanie rzetelnej informacji w przystępny sposób, szybko, zwięźle, w łatwej do zapamiętania formie;
 • wykorzystanie zalety łączenia obrazu i dźwięku.
 1. Jedną pracę może wykonać jedna osoba.
 2. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
 • ujęcie tematu w sposób interesujący, oryginalny i przyciągający uwagę,
 • walory edukacyjne,
 • stopień zrozumiałości języka,
 • estetykę, przejrzystość i efekt wizualny pracy,
 • zawartość merytoryczną,
 • techniczną poprawność wykonania.
 1. Termin składania prac - do 29 kwietnia 2016 r.
 2. W konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju bieżącego roku.
 5. Wszystkie otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

10.  Sposób wykonania pracy:

 • praca zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana             w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps);
 • jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię;
 • w prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy;
 • prace konkursowe należy przesłać na adres sp23@sosnowiec.edu.pl podając w tytule ZIELONE DNI ZIEMI;

 

Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza, że posiada zgodę wszystkich osób, które wzięły udział w jego realizacji oraz których wizerunek został wykorzystany w materiale, na wykorzystanie przez Organizatorów Zadania Konkursowego. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza także, że nadesłany materiał nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym nie narusza praw autorskich osób trzecich.


Organizatorzy:

mgr Agnieszka Zaręba -Furgol, mgr Marzena Szydło,

mgr Maria Kokot, mgr Małgorzata SojkaKonkurs plastycznym na album pt.:

"Przyroda w otoczeniu mojej szkoły".

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI sosnowieckich szkół podstawowych;
 2. Celem konkursu jest:
 • zapoznanie uczniów z przyrodą najbliższego otoczenia;
 • pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji, uczenie umiejętności selekcji      i analizy;
 • rozwijanie zdolności plastycznych.
 1. Jedną pracę mogą wykonać maksymalnie dwie osoby.
 2. Technika i format pracy jest dowolny.
 3. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
 • rzetelność zamieszczonych informacji,
 • pomysłowość,
 • estetykę wykonania.
 1. Termin składania prac - do 29 kwietnia 2016 r.
 2. W konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju bieżącego roku.

10.  Wszystkie otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

11.  Sposób wykonania pracy:

 • album powinien zawierać:

-        stronę tytułową,

-        metryczkę, w której znajdą się:

            imię i nazwisko autora pracy,

            szkoła i klasa, do której uczęszcza autor,

            opiekun/nauczyciel ucznia,

            tytuł, miejscowość i rok,

            elementy graficzne,

-        spis treści,

-        minimum 10 stron z przykładami roślin, zwierząt występujących na terenie Sosnowca;

Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza, że posiada zgodę wszystkich osób, które wzięły udział w jego realizacji oraz których wizerunek został wykorzystany w materiale, na wykorzystanie przez Organizatorów Zadania Konkursowego. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza także, że nadesłany materiał nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym nie narusza praw autorskich osób trzecich.


Organizatorzy:

mgr Marzena Szydło, mgr Maria Kokot, mgr Małgorzata SojkaKonkurs na reportaż interaktywny:

"Moja szkoła z naturą w tle".

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI sosnowieckich szkół podstawowych;
 2. Celem konkursu jest:
 • zapoznanie uczniów z przyrodą najbliższego otoczenia;
 • pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji, uczenie umiejętności selekcji      i analizy;
 • podanie rzetelnej informacji w przystępny sposób, szybko, zwięźle, w łatwej do zapamiętania formie;
 • wykorzystanie zalety łączenia obrazu i dźwięku.
 1. Jedną pracę może wykonać jedna osoba.
 2. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:
 • ujęcie tematu w sposób interesujący, oryginalny i przyciągający uwagę,
 • walory edukacyjne,
 • stopień zrozumiałości języka,
 • estetykę, przejrzystość i efekt wizualny pracy,
 • zawartość merytoryczną,
 • techniczną poprawność wykonania.
 1. Termin składania prac - do 29 kwietnia 2016 r.
 2. W konkursie zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
 3. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i upominki.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi w maju bieżącego roku.
 5. Wszystkie otrzymane prace przechodzą na własność organizatora.

10.  Sposób wykonania pracy:

 • praca zgłoszona ma być wykonana przy użyciu platformy https://atavist.com. To bezpłatne nowoczesne narzędzie online, do tworzenia interaktywnych  artykułów, w którym tekst jest wzbogacony o multimedia, fotografie, mapki i inne formy ilustracji wybranego tematu;
 • treści można zamieścić w formie rozwijającej się strony lub z podziałem na dowolną ilość sekwencji. Wszystkie niezbędne instrukcje znajdują się na ww stronie;
 • po zakończeniu realizacji zadania pracę należy zapisać i  opublikować, a do Ogranizatora konkursu przesłać jedynie wygenerowany link do reportażu;
 • prace konkursowe należy przesłać na adres sp23@sosnowiec.edu.pl podając w tytule ZIELONE DNI ZIEMI;

Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza, że posiada zgodę wszystkich osób, które wzięły udział w jego realizacji oraz których wizerunek został wykorzystany w materiale, na wykorzystanie przez Organizatorów Zadania Konkursowego. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik potwierdza także, że nadesłany materiał nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym nie narusza praw autorskich osób trzecich.


Organizatorzy:

mgr Agnieszka Zaręba -Furgol, mgr Marzena Szydło,

mgr Maria Kokot, mgr Małgorzata Sojka