Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jesteś tu: » Strona główna » Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Witaj Maj, trzeci Maj

dla Polaków błogi raj

"... W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego Stanisław August
z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, wraz ze stanami Naród Polski reprezentującymi. 
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania konstytucji narodowej jedynie zawisł,
ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą - niepodległość zewnętrzną
i wolność zewnętrzną narodu, którego los w nasz ręce jest powierzony,
chcąc na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć,
dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic - niniejszą konstytucję uchwalamy."


Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawą,
która regulowała podstawowe problemy społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli państwa.
Określała zasady, na jakich miała opierać się władza państwa. Była wyrazem nadziei Polaków
na wzmocnienie Polski osłabionej po I rozbiorze, próbą ratowania Rzeczypospolitej.
Konstytucja 3 Maja stała się symbolem wielkiej siły narodu,
który okazał się zdolny do odrodzenia - pamiętajmy o tym!

W tym roku akademię z okazji tego pięknego, majowego święta
przygotowały klasy 2c, 2d i 3b.


ZOBACZ FILM