Rekrutacja do klasy pierwszej - rok 2017/2018

Jesteś tu: » Strona główna » REKRUTACJA » Rekrutacja do klasy pierwszej - rok 2017/2018

Rekrutacja do klasy pierwszej - rok 2017/2018

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, urodzone w 2010 roku (siedmiolatki) oraz 2011 roku (sześciolatki) przyjmowane są do Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu z urzędu na podstawie „Zgłoszenia przyjęcia dziecka zamieszkującego w obwodzie” / „Wniosku o przyjęcie dziecka sześcioletniego” - Załącznik nr 1.
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców („Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka zamieszkującego poza obwodem szkoły” - Załącznik nr 2) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Rekrutację uczniów do klasy I  szkoły prowadzi się w 2017 roku według  harmonogramu:

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

od 2 do 17 maja 2017r. do godziny 15.00

od 25 maja do 21 czerwca 2017r. do godziny 15.00

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

19 maja 2017r. do godziny 12.00

28 czerwca 2017r. do godziny 12.00

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 

 

do 24 maja 2017r. do godziny 15.00

do 30 czerwca 2017r. do godziny 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

25 maja 2017r. do godziny 12.00

01 lipca 2017r. do godziny 12.00