Uroczystość nadania szkole Certyfikatu SzPZ

Jesteś tu: » Strona główna » Szkoła Promująca Zdrowie » Uroczystość nadania szkole Certyfikatu SzPZ

Uroczystość nadania szkole Certyfikatu SzPZ

Edukacja prozdrowotna od kilku lat jest w Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu ważnym elementem programu pracy dydaktyczno wychowawczej.

       W związku z prowadzonymi w szkole działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz aktywnego
i bezpiecznego spędzania czasu wolnego zrodził się pomysł zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie: ,,Szkoły Promujące Zdrowie”.

 W pracę zaangażowała się Dyrekcja Szkoły: mgr Wojciech Rudy, mgr Bożena Zawada oraz zespół nauczycieli w składzie: mgr Gabriela Bilnik, mgr Bożena Kraska, mgr Małgorzata Sojka, mgr Grażyna Wojtasińska i mgr Joanna Żądecka.

Od kilku lat w szkole istnieje klasa sportowa, realizowane są programy z edukacji prozdrowotnej, liczna grupa uczniów uczestniczy w zajęciach na basenie i corocznie wyjeżdża na ,,zielone szkoły” oraz obozy sportowe. Szkoła współpracuje z pracownikami: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sosnowcu, Rejonowej Przychodni Zdrowia, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sosnowcu oraz PCK.

Głównym celem działań dyrekcji i nauczycieli tej szkoły jest stworzenie szkoły nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla ucznia, zapewniającej mu wszechstronny rozwój. Przedstawiony cel jest spójny z założeniami programu wychowawczo

- profilaktycznego naszej szkoły i wypływa z misji szkoły: ,,W naszej szkole każdy jest ważny, czuje się bezpieczny i ma możliwość rozwoju własnych zainteresowań”.


Warunkiem uzyskania przez szkołę Certyfikatu SzPZ był (trwający 1 rok) okres przygotowawczy, w którym:

 

  • Nawiązano kontakt z wojewódzkim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie p. Katarzyną Czapkiewicz z Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego ,,Metis”.
  • Złożono pisemną deklarację w tej sprawie.
  • Zapoznano radę pedagogiczną i radę rodziców z koncepcją, strategią i modelem tworzenia SzPZ; uzyskano przychylność na realizację projektu.
  • Powołano szkolny zespół i koordynatora.
  • Podjęto systemowe działania w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.
  • Opracowano program SzPZ i harmonogram działań na rok szkolny    2003/2004, w którym przyjęto do realizacji dwa problemy priorytetowe:

¨      Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywiania.

¨      Kształtowanie umiejętności dokonywania odpowiedzialnych wyborów oraz umiejętności aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

  • Opracowano raport działań dla wojewódzkiego koordynatora SzPZ.

 Podsumowaniem całorocznych działań było zorganizowanie ,,Tygodnia Zdrowia”, a w nim:

-      szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów kl. I-VI ,,Odżywiam się zdrowo”

-      szkolnego konkursu wiedzy dla uczniów kl. II-VI ,,Żyję zdrowo”

-     zajęć warsztatowych na temat prawidłowego odżywiania, prowadzonych przez pracowników Przychodni Medycyny Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 

-   kiermaszu zdrowej żywności, podczas którego degustowano soki, sałatki owocowe i jarzynowe, przetwory mleczne, kanapki oraz owocowe koreczki.

 

Po spełnieniu wszystkich wymogów dnia 18 listopada 2004r. Szkoła jako druga 
w Sosnowcu otrzymała z rąk przedstawicieli Rejonowego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego Certyfikat przynależności do śląskiej sieci SzPZ.
Uroczystość miała odświętny charakter, podczas którego zaproszeni goście - przedstawiciele: Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji, Instytutu Medycyny Pracy, doradcy metodyczni, dyrektorzy okolicznych szkół i przedszkoli, rodzice i uczniowie szkoły - obejrzeli ,,Bajkę o panowaniu Króla Zdrówka”.

 

W ciągu najbliższych pięciu lat Szkoła Radości planuje uzyskanie Certyfikatu Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.