Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Jesteś tu: » Strona główna » Szkoła Promująca Zdrowie » Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Nasza szkoła od 2003 roku podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia. Zaowocowało to przyznaniem w 2004 roku certyfikatu przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W naszej szkole największym osiągnięciem w zakresie tworzenia szkoły promującej zdrowie jest wypracowanie nawyku dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego trybu życia przez społeczność szkolną.  


Cel ten osiągnięto poprzez następujące działania:

  • Edukację prozdrowotną uczniów w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w tym realizację licznych programów autorskich i ogólnopolskich;
  •  Edukację prozdrowotną rodziców uczniów poprzez systematyczne prelekcje i referaty wygłaszane na zebraniach klasowych dotyczące promocji zdrowia;
  •  Program higienistki „Walka z nadwagą i otyłością”;
  • Zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym;
  • Przystąpienie do akcji ,,Szklanka mleka” (prawie 100% uczniów szkoły korzysta z możliwości picia mleka na terenie szkoły);
  •  Przystąpienie do akcji ,,Owoce w szkole” (wszyscy uczniowie klas I-III jedzą owoce i warzywa);
  • Organizowanie wyjazdów śródrocznych w ramach ,,zdrowych i zielonych szkół”;
  • Organizowanie rodzinnych pikników na sportowo;
  • Organizowanie cyklicznie (raz w roku) szeregu imprez w ramach ,,Tygodnia Zdrowia” takich jak: prozdrowotne konkursy szkolne i regionalne, prelekcje, zajęcia warsztatowe, apele, spotkania z osobami promującymi zdrowie; 
  • Organizowanie systematycznych wyjazdów na basen i pozalekcyjnych zajęć sportowych.