Nauczyciele specjaliści 2017/2018

Jesteś tu: » Strona główna » Grono Pedagogiczne » Nauczyciele specjaliści 2017/2018

Nauczyciele specjaliści 2017/2018

PEDAGOG
mgr Grażyna Wojtasińska

nauczyciel dyplomowany

ŚWIETLICA
mgr Bożena Kraska

nauczyciel dyplomowany

BIBLIOTEKA

mgr Edyta Cudak

nauczyciel dyplomowany

LOGOPEDA
mgr Violetta Januszko

nauczyciel dyplomowany

mgr Joanna Żądecka

nauczyciel dyplomowany

SURDOPEDAGOG
mgr Gabriela Bilnik

nauczyciel dyplomowany

OLIGOFRENOPEDAGOG

mgr Edyta Cudak

nauczyciel dyplomowany

mgr Grażyna Siemionka

nauczyciel dyplomowany