Protokół ze spotkania Rad Oddziałowych klas I Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu z dnia 17.02.2014r.

Jesteś tu: » Strona główna » Dla Rodziców » Protokół ze spotkania Rad Oddziałowych klas I Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu z dnia 17.02.2014r.

Protokół ze spotkania Rad Oddziałowych klas I Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu z dnia 17.02.2014r.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej skierowanym do rodziców uczniów klas I, przeprowadzono w dwóch klasach I Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu badanie ankietowe rodziców. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły stopnia przygotowania placówki na przyjęcie pierwszoklasistów (w tym sześciolatków). Odpowiedzi rodziców stanowią wskazówkę, co jeszcze należy poprawić, by szkoła w pełni spełniała oczekiwania rodziców w tym zakresie. W badaniu ankietowym wzięło udział 33 rodziców uczniów klas I.  Po podsumowaniu wypowiedzi rodziców na 11 pytań zawartych w ankiecie wypracowano stanowisko, które przedstawiono Dyrektorowi Szkoły i zamieszczono na stronie MEN.


WYNIKI ZBIORCZE – liczba wskazań rodziców

Pytanie 1

W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowane pomieszczenia i pomoce dydaktyczne do pracy z sześciolatkami w klasie I?

a) w stopniu bardzo dobrym - 9 wskazań, co stanowi  27,3 % wszystkich odpowiedzi

b) w stopniu dobrym – 17 wskazań, co stanowi  51,5% wszystkich odpowiedzi

c) w stopniu dostatecznym – 5 wskazań, co stanowi  15, 2 % wszystkich odpowiedzi

d) nie jest przygotowana – 2, co stanowi   6 % wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 2

W jakim stopniu, Państwa zdaniem, szkoła ma przygotowanych nauczycieli do pracy w klasie I?

a) w stopniu bardzo dobrym – 23 wskazania, co stanowi 69,7 % wszystkich odpowiedzi

b) w stopniu dobrym – 10 wskazań, co stanowi  30,3 % wszystkich odpowiedzi

c) w stopniu dostatecznym – 0

d) nie jest przygotowana - 0

 

Pytanie 3

W jakim stopniu, Państwa zdaniem szkoła ma przygotowane miejsca do zabawy i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, świetlica, itp.)

a) w stopniu bardzo dobrym – 17 wskazań, co stanowi 51,5 % wszystkich odpowiedzi

b) w stopniu dobrym -13 wskazań, co stanowi  39,5 % wszystkich odpowiedzi

c) w stopniu dostatecznym – 2 wskazania, co stanowi  6 % wszystkich odpowiedzi

d) nie są przygotowane – 1 wskazanie, co stanowi  3 % wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 4

Jak nauczyciele prowadza zajęcia edukacyjne w klasach I?

a) w sposób tradycyjny - 26 wskazań, co stanowi  78,8% wszystkich odpowiedzi

b) w sposób elastyczny – 5 wskazań, co stanowi  15,2 % wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 5

Czy Państwa zdaniem szkoła zapewnia dzieciom warunki bezpieczeństwa?

a) tak  - 30 wskazań, co stanowi  90,1 % wszystkich odpowiedzi

b) nie - 2 wskazania, co stanowi  6 % wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 6

Czy Państwa zdaniem świetlica szkolna sprzyja rozwojowi dziecka 6-letniego i jest uzupełnieniem procesu edukacyjnego w szkole?

a) tak  - 21 wskazań, co stanowi  63,6% wszystkich odpowiedzi

b) nie – 10 wskazań, co stanowi 30,4 % wszystkich odpowiedzi

    nie dotyczy - 2 wskazania, co stanowi  6 % wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 7

Jak oceniacie Państwo komunikację między nauczycielami a rodzicami dzieci w najmłodszych klasach?

a) jest bardzo dobra  - 24 wskazania, co stanowi  72,7% wszystkich odpowiedzi

b) jest dobra -  8 wskazań, co stanowi  24,3% wszystkich odpowiedzi

c) jest różna i dobra i zła – 0 wskazań, co stanowi  0% wszystkich odpowiedzi

d) nie jest najlepsza - 1 wskazanie, co stanowi  3 % wszystkich odpowiedzi

e) jest zdecydowanie zła - 0 wskazań, co stanowi  0% wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 8

Czy Państwa zdaniem dzieci są zadowolone ze szkoły?

a) tak  - 33 wskazania, co stanowi  100% wszystkich odpowiedzi

b) nie – 0 wskazań, co stanowi  0% wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 9

W jaki sposób zagospodarowana jest przestrzeń w klasach szkolnych, w których uczą się sześciolatki? Proszę wybrać określenie najlepiej opisujące tę przestrzeń.

a) ławki/ stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, brak miejsca do zabawy i zmiany aktywności dzieci – 1 wskazanie, co stanowi 3 % wszystkich odpowiedzi

b) ławki/stoliki ustawione w grupy, półkole lub inny tradycyjny sposób, kącik do zabawy, półeczka z książkami i czasopismami dla dzieci – 1  wskazanie, co stanowi  3 % wszystkich odpowiedzi

c) ławki/stoliki ustawione tradycyjnie w rzędach, na końcu, na początku miejsce dla dzieci do zabawy lub rozmów całej grupy z nauczycielem – 19 wskazań, co stanowi 57,6% wszystkich odpowiedzi

d) ławki/ stoliki w grypy, półkole lub inny tradycyjny sposób, kącik do zabawy, szafki z szufladami, czy innymi miejscami dla każdego dziecka do przechowywania podręczników, zeszytów, efektów pracy dzieci, przyborów szkolnych. – 11 wskazań, co stanowi 33,4 % wszystkich odpowiedzi.

 

Pytanie 10

Jakie informacje o dziecku otrzymują Państwo od nauczyciela wychowawcy?

a) nauczyciel nie przekazuje nam żadnych informacji o dziecku i jego funkcjonowaniu w szkole – 2 wskazania, co stanowi 6,1 % wszystkich odpowiedzi

b) nauczyciel często rozmawia z rodzicami, opowiada o sukcesach dziecka i postępach w nauce – 12 wskazań, co stanowi  36,4 % wszystkich odpowiedzi

c) nauczyciel rzadko rozmawia z rodzicami, przekazuje głównie informacje o trudnościach dziecka w nauce -2  wskazania, co stanowi  6,1 % wszystkich odpowiedzi

d) nauczyciel rozmawia z rodzicami, przekazuje pozytywne i negatywne informacje o dziecku – 18 wskazań, co stanowi  54,5 % wszystkich odpowiedzi

 

Pytanie 11

Czy Państwo jesteście zadowoleni ze szkoły swojego dziecka?

W skali od 1 do5

Jestem bardzo zadowolony (5) - 16 wskazań, co stanowi  48,5 % wszystkich odpowiedzi

Jestem bardzo zadowolony (4) – 12 wskazań, co stanowi  36,4% wszystkich odpowiedzi

Jestem zadowolony (3) - 5 wskazań, co stanowi 15,1 % wszystkich odpowiedzi

Nie jestem zadowolony (2) - 0

Nie jestem zadowolony (1) – 0

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Rodziców

                                                                                                           Cezary Pająk

 

W związku z powyższym na platformie zostały podane odpowiedzi do ankiety dla rodziców z uwzględnieniem największej liczby wskazań wynikających z podsumowania ankiet jednostkowych. Pełna dokumentacja jest do wglądu w szkole.

 

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                                          mgr Bożena Zawada

ZOBACZ ANKIETY