Warunki ubezpieczenia uczniów na rok szk. 2015/2016

Jesteś tu: » Strona główna » Dla Rodziców » Warunki ubezpieczenia uczniów na rok szk. 2015/2016

Warunki ubezpieczenia uczniów na rok szk. 2015/2016

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W SOSNOWCU

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Ubezpieczenie zawarto w ERGO HESTIA STU SA                         POLISA nr 903009690999

 

Likwidacja szkód:

Biuro Ubezpieczeń  BONUS  Sosnowiec,  Aleja Mireckiego 15

p. Piotr Góral  tel.: 508-330-996  lub 32 299-90-80  lub 32 299-90-50

 

                                          Suma ubezpieczenia: 10 000 zł                        Składka:  38 zł

Ubezpieczenie zawarte w wariancie I, wysokość świadczenia ustalana wg Zasad oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu ERGO HESTIA. Za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

 

Zakres świadczeń

 

1.  w przypadku śmierci w wyniku NNW lub sepsy                                                         100% sumy ubezp.

2.  trwałe i całkowite inwalidztwo                                                                                           100% sumy ubezp.

3.  utrata ostrości widzenia lub uszkodzenie słuchu                                                       do 100% sumy ubezp.

4.  uszkodzenie narządów wewnętrznych                                                                          do  80% sumy ubezp.

5.  częściowe inwalidztwo, złamania, zwichnięcia, skręcenia                                         do  80% sumy ubezp.

6.  urazy powodujące powstanie blizn, oparzenia, odmrożenia                                    do 100% sumy ubezp.

7.  powikłania powypadkowe                                                                                               do  20% sumy ubezp.                        

8.  stłuczenie lub wstrząśnienie mózgu                                                                                do 10% sumy ubezp.

9.  zatrucia gazami                                                                                                                           5% sumy ubezp.

10. następstwa zawału serca, udaru mózgu, padaczki lub epilepsji                             do 100% sumy ubezp.                             

11. zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych,  ortopedycznych

      i odbudowy stomatologicznej zębów - do 200,-zł/ząb,                                              do  20% sumy ubezp.

12. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów                                           do  30% sumy ubezp.

13. świadczenie za 7 dni leczenia szpitalnego w NNW bez uszczerbku                                  3% sumy ubezp.

14. świadczenie za 22 dni leczenia ambulatoryjnego w NNW bez uszczerbku                     1% sumy ubezp.

15. świadczenie za NNW bez trwałego uszczerbku                                                                    50,-zł.

16. Assistance powypadkowe                                                                                               do 2.000,-zł.

17. zwrot kosztów leczenie w NNW                                                                                        do 30% sumy ubezp.

18. dzienne świadczenie szpitalne w NNW 20 zł./dzień                                                  do 1.800 zł.

19. dzienne świadczenie szpitalne chorobowe 20 zł./dzień                                               do 600 zł.

20. śmierć jednego lub obojga rodziców w NNW                                                                  1.000 zł.

 

 

Assistance powypadkowe w Polsce obejmuje:

- 2 wizyty lekarskie

- 2 wizyty pielęgniarki

- dowóz leków i sprzętu medycznego 2 razy

- transport medyczny 2 razy

- pomoc psychologa 2 razy

- rehabilitacja fizykoterapeuty 2 razy

- sprzęt rehabilitacyjny 1 raz

- korepetycje 5 razy

- opieka nad dzieckiem 8 godzin

- telefoniczna pomoc informacyjna.

 

         Skorzystanie z usługi Assistance po telefonicznym uzgodnieniu z Centrum Alarmowym ERGO HESTIA

 tel. 801 107 107 lub 58 555 55 55.

Ubezpieczenie jest zawarte na okres roczny od 01.09.2015r. do 31.08.2016r. Obejmuje wypadki w kraju i zagranicą.

Dla uczniów uprawiających sport wyczynowy w ramach klubów i sekcji sportowych istnieje możliwość objęcia ubezpieczeniem wypadków powstałych w trakcie treningów i zawodów sportowych za opłatą dodatkowej składki w wysokości 19,-zł.

Druki:  Zgłoszenia wypadku, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Klauzuli Assistance dostępne w Szkole.