WSPARCIE NA STARCIE DLA PIERWSZOKLASISTY

Jesteś tu: » Strona główna » Dla Rodziców » WSPARCIE NA STARCIE DLA PIERWSZOKLASISTY

WSPARCIE NA STARCIE DLA PIERWSZOKLASISTY


Prosimy o zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej Sosnowca
dotyczącą jednorazowego świadczenia pieniężnego
dla dzieci rozpoczynających naukę
w klasie pierwszej szkoły podstawowej od 1 września 2016 roku.

 

Finansowe wsparcie dostaną rodziny pierwszoklasistów, niezależnie od tego, czy do pierwszej klasy
pójdzie dziecko sześcioletnie czy siedmioletnie. Nie obejmie ono jedynie tych dzieci,
które po raz drugi rozpoczną naukę w klasie pierwszej.  

Aby otrzymać „wsparcie na starcie” należy w dniach 1-30 września 2016 złożyć
w sekretariacie szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny wniosek
o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z zestawieniem zbiorczym
imiennych faktur lub rachunków z ich opisem.
 

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SPRAWIE WSPARCIA NA STARCIE

WNIOSEK


WNIOSKODAWCA /rodzic/opiekun prawny/ winien:
  • dokładnie wypełnić wniosek ( wszystkie trzy części) oraz podpisać !!!
  • dołączyć  faktury i/lub rachunki imienne zgodnie z wypełnionym wnioskiem w III jego części
  • dołączyć oświadczenie o sposobie wypłaty świadczenia podpisane !!!

    Po wstępnej weryfikacji wniosków wraz z załącznikami przez komisję powołaną przez Dyrektora Szkoły
    stosowne dokumenty:
  1. wnioski/faktury/oświadczenia o sposobie wypłaty
  2. protokół zbiorczy( zawierający m.in: imię i nazwisko Wnioskodawcy oraz zatwierdzona kwota do wypłaty)
 należy dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego ul. 3 Maja 33 pokój 430 piętro III 
do dnia 21 października 2016r.
 
TEL. do Wydziału Polityki Społecznej   032 296 23 22
 
TEL. Wydział Edukacji 032 296 06 18