Stypendia szkolne 2016/2017

Jesteś tu: » Strona główna » Dla Rodziców » Stypendia szkolne 2016/2017

Stypendia szkolne 2016/2017

Wnioski o stypendium szkolne można składać do 15 września danego roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. 3 Maja 33 pokój 212 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku rodzin korzystających z pomocy MOPS klienci winni kontaktować się z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, celem weryfikacji dochodu.

Szczegółowe informacje i druki wniosków znajdują się na: http://www.mops.sosnowiec.bip.info.pl/dokument.php?iddok=1097&idmp=108&r=r

.