40 - lecie Szkoły Podstawowej nr 23 2002

Jesteś tu: » Strona główna » Wydarzenia » 40 - lecie Szkoły Podstawowej nr 23 2002

40 - lecie Szkoły Podstawowej nr 23 2002

11.10.2002r. odbyła się w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 podniosła jubileuszowa uroczystość, której przewodnim mottem stały się słowa: ,,pielęgnować przeszłość jak kwiaty".

Cała szkoła przemieniła się w tym dniu w barwny ogród pełen słoneczników i róż. Zebranych gości przywitali: dyrektor szkoły - Wojciech Rudy oraz wicedyrektor - Bożena Zawada. Jubileusz zaszczycili swą obecnością:

- przedstawiciele władz samorządowych: prezydent miasta Sosnowca Michał Czarski,naczelnik Wydziału Edukacji -Piotr Wesołowski,inspektor WE - Tadeusz Zapała,
- przedstawiciele Kuratorium Oświaty, wizytatorzy: Urszula Michalik, Małgorzata Jaros, Andrzej Kręgiel, Jerzy Godzik, Piotr Ziętara,
- proboszcz miejscowej parafii św. Joachima ks. kanonik Stanisław Kocot,
- metodycy, dyrektorzy sosnowieckich szkól i przedszkoli,
- emerytowani dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz byli nauczyciele tej placówki,
- przedstawiciele rodziców.

Dyrektor z dumą podkreślił, iż w tej szkole dzieci są najważniejsze, więc one rozpoczęły część artystyczną. Przez cały scenariusz uroczystości, przygotowany przez Ryszardę Dróżdż i Katarzynę Bochniak, przewijał się motyw piosenki Jonasza Kofty ,,Pamiętajcie o ogrodach", w artystycznym wykonaniu szkolnego chóru pod kierownictwem Marii Kokot.Nie zapomniano również o tych pracownikach, którzy odeszli. Minutą ciszy uczczono ich pamięć.

Trudno oddać słowami atmosferę wzruszenia, która wytworzyła się na sali. Z podziwem wwszyscy patrzyli na wspaniały występ uczniów. Widać było, że jest dla zebranych źródłem pięknych wrażeń estetycznych.

Następnie dyrektor i wicedyrektor szkoły podziękowali byłym dyrektorom i wicedyrektorom za pracę na rzecz placówki, wręczając bukiety biało - czerwonych goździków oraz okazjonalne ,,laurki", zaprojektowane i wykonane przez Sylwię Puto

W części oficjalnej głos zabrał prezydent miasta Michał Czarski, gratulując tak zaszczytnego jubileuszu.Wręczjąc list gratulacyjny docenił pracę kilku już pokoleń nauczycieli w wychowaniu dzieci i młodzieży tego środowiska.

W imieniu Kuratora Oświaty Jerzego Grada list gratulacyjny odczytał wizytator Andrzej Kręgiel, a w imieniu dyrektora Delegatury Sosnowiec Ewy Fiedziukiewicz- wizytator Małgorzata Jaros. Przekazali oni na ręce dyrektora szkoły pamiątkowy atlas geograficzny.

W imieniu nauczycieli emerytów głos zabrała była dyrektor szkoły Irena Ziłółek. Z ogromnym wzruszeniem podkreśliła wspaniałą rodzinną atmosferę panującą w szkole. Nauczyciele odchodzący na emeryturę nie tracą kontaktu z dawnym miejscem pracy, zawsze są zapraszani na szkolne uroczystości.

Dyrektor W. Rudy przygotował zebranym jeszcze kilka niespodzianek. Szkoła została nazwana "Szkołą Radości", w związku z tym w ubiegłym roku szkolnym ogłoszono konkurs rodzinny na logo placówki. Wygrał projekt przygotowany przez ucznia kl. VI Piotra Monetę i jego mamę Ewę Monetę. Koncepcja i estetyka wykonania symbolu szkoły wywołała zachwyt wśród publiczności. Odsłonięcia logo dokonał prezydent M. Czarski.

Dyrektor poinformował również zebranych o rozpoczęciu działalności SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO, wręczając jednocześnie honorowe legitymacje członków Klubu.

Zaprosił następnie zebranych na chwilę wspomnień do sal lekcyjnych oraz kącika historycznego, przygotowanego pod kierunkiem Elżbiety Kozłowskiej. Prezentowano w nim zdjęcia, kroniki szkolne, rejestrujące wydarzenia na przestrzeni 40 lat istnienia placówki.

Na koniec wzruszony dyrektor serdecznie podziękował Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom za ogromny wkład pracy w funkcjonowanie szkoły i przygotowanie tej jubileuszowej uroczystości.

Całość zakończył powtórny występ dzieci, które jeszcze raz zanuciły: "pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd wyszliście..."

Nie można pominąć faktu, że w tej szkole panuje specyficzna atmosfera radości z twórczej pracy, dbałość o dopracowanie szczegółów scenografii i występu dzieci, radość z możliwości zaprezentowania środowisku umiejętności uczniów. Wpisy do kronikiszkolnej potwierdzają, że imprezy w tej szkole są prawdziwą "ucztą duchową" dla widzów, stoją na bardzo wysokim poziomie i są zasługą wspólnego trudu wszystkich pracowników szkoły.